Početna » Zastupanje pravnih lica – zašto vam je potreban zastupnik?

Zastupanje pravnih lica – zašto vam je potreban zastupnik?

by StartUp
0 comment

Zastupanje pravnih lica – zašto vam je potreban zastupnik?

Zastupanje pravnih lica je postupak kojim jedno pravno lice (zastupnik) zastupa drugo pravno lice (zastupano) u pravnim poslovima, pred sudom ili drugim organima i institucijama. Zastupnik ima ovlašćenje da u ime zastupanog pravnog lica vrši pravne radnje, potpisuje dokumente i zaključuje ugovore.

Ukoliko ste pravno lice, svakako je korisno imati zastupnika. Pored toga što ćete na svojoj strani imati nekog ko poznaje zakon za sve nedoumice i pitanja, ova pomoć vam olakšava sve birokratske poslove. U praktičnom smislu to znači da neće biti vaša briga da li je svaki ugovor kompletan i sastavljen zakonski. U nekim situacijama, pravna lica su zakonski obavezna da imaju zastupnika, kao što je to slučaj sa stranim pravnim licima koja posluju u određenoj državi ili sa određenim vrstama društava (npr. akcionarska društva).

Uglavnom, zastupanje pravnih lica je potrebno u situacijama kada je potrebno da pravno lice bude zastupljeno od strane ovlašćenog lica koje će ga predstavljati i štititi njegove interese u pravnom prometu.

Kako pronaći zastupnika za pravno lice u Novom Sadu?

Zastupanje pravnih lica može se vršiti od strane fizičkih lica koja su ovlašćena za to, kao što su advokati, javni beležnici ili ovlašćeni računovođe.

Uobičajeno je da pravno lice ima jednog ili više zastupnika, koji mogu biti fizička lica ili druga pravna lica, u zavisnosti od zakonskih propisa. U većini slučajeva, zastupnik pravnog lica može biti osoba koja ima punoletstvo, poslovnu sposobnost i koja nije osuđivana za krivična dela koja je zakonom predviđeno.

U Novom Sadu, zastupnika možete pronaći u advokatskim kancelarijama koje pokrivaju sve delatnosti privrednih društava. U ovom postupku ključno je iskustvo te svakako potražite adekvatnu pomoć za pravno savetovanje, sastavljenje ugovora ili predstavljanje. Ukoliko je to moguće, odaberite zastupnika koji se bavi privrednim pravom ne samo u Novom Sadu, nego i na teritoriji cele Republike Srbije.

Napomena: U većini zemalja postoje zakonske odredbe koje regulišu ko ima pravo i ovlašćenja da zastupa pravno lice u različitim situacijama.

Kako da ovlastite drugo lice da vas zastupa?

Nakon što ste pronašli advokata u Novom Sadu čije vam zastupanje odgovara, neophodno je dati punomoćje.

Ovlašćenje za zastupanje pravnih lica se daje putem posebnog dokumenta tj. punomoćja. Ovaj dokument može da bude u formi pisane izjave, ugovora, ili drugog pravnog akta koji omogućava ovlašćenom licu da zastupa pravno lice.

Punomoćje se može dati za određene poslove ili za sve poslove koji se odnose na poslovanje pravnog lica. U punomoćju se obično navodi ime i prezime ovlašćenog lica, kao i opseg ovlašćenja koje mu se daje. Punomoćje se može dati i na određeni period ili na neodređeno vreme, a može se i opozvati u bilo koje vreme.

Situacije u kojima je korisno imati zastupnika

Zastupanje od strane advokata u Novom Sadu je potrebno u različitim situacijama, a neke od njih su:

· Predstavljanje kompanije u pravnim poslovima: Kada je potrebno da kompanija ima zastupnika koji će je predstavljati u pravnim poslovima, poput sklapanja ugovora, pregovaranja o poslovima i slično.

· Zastupanje u sudskim postupcima: U slučaju da se protiv kompanije vodi sudski postupak, potrebno je angažovati zastupnika koji će predstavljati kompaniju na sudu.

· Zastupanje u administrativnim postupcima: Kompanije su često uključene u administrativne postupke, poput dobijanja dozvola, licenci, ili u postupcima koji se tiču oporezivanja i slično. U ovim situacijama, potrebno je imati zastupnika koji će braniti interese kompanije.

· Kupovina i prodaja imovine: Prilikom kupovine ili prodaje nekretnina ili drugih imovinskih prava, često je potrebno angažovati zastupnika koji će pregovarati i zastupati interese kompanije.

Advokatske kancelarije i zastupanje klijenata

Advokati imaju pravo da zastupaju pravna lica pred sudovima i drugim organima i institucijama. Prilikom izbora advokatske kancelarije za zastupanje pravnog lica, važno je voditi računa o iskustvu advokata u oblasti prava koja se odnose na delatnost pravnog lica, kao i o uspešnosti njihovih dosadašnjih slučajeva bilo da je advokat Novi Sad, Beograd, Kragijevac, Niš…

Glavni razlog zašto vam je kao pravnom licu potreban advokat i njegovo zastupanje je to što je advokat tu da predstavlja i brani prava i interese svog klijenta u različitim pravnim situacijama. Ovo može uključivati savetovanje klijenta o njihovim pravnim pravima i obavezama, pisanje i pregovaranje u ime klijenta u pravnom sporu, ili zastupanje klijenta u sudu ili drugim pravnim postupcima.

Imajte u vidu da avokati imaju profesionalne obaveze da uvek postupaju u najboljem interesu svog klijenta, čak i ako to znači da moraju da se suprotstave drugim advokatima ili institucijama.

Najčešće je angažovanje advokatske kancelarije za formiranje ugovora. Ugovor koji sastavlja advokat je pravni dokument koji reguliše određene pravne odnose između dve ili više strana. Advokat je tu da pomogne svojim klijentima u procesu sastavljanja ugovora, obezbedi da su svi uslovi u skladu sa zakonom i da su prava i interesi klijenta adekvatno zaštićeni.

Najčešće pravna lica angažuju advokatske kancelarije za formiranje nekog od sledećih ugovora:

· ugovor o kupoprodaji robe;

· ugovor o kupoprodaji usluga

· ugovor o trgovinskom posredovanju;

· ugovor o trgovinskom zastupanju (ugovor o agenturi);

· ugovor o komisionu;

· ugovor o građenju;

· ugovor o špediciji;

· ugovor o prevozu i logistici;

· ugovor o poslovno tehničkoj saradnji;

· ugovor o distribuciji robe (Ugovor o ekskluzivnoj distribuciji);

· ugovor o distribuciji usluga;

· ugovor o konsultantskim uslugama;

· ugovor o posredovanju;

· ugovor o franšizingu;

· ugovor o zajedničkom ulaganju (Joint venture ugovor);

· ugovor o komercijalizaciji intelektualne svojine.

Za poslovanje unutar firme, advokati vam mogu pomoći oko ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, pravilniak o uzbunjivanju, zaštiti podataka, kao i ostalim pravnim aktima potrebnim za fukcionisanje pivrednih društava.

Drugi aspekt u kojem se advokatska kancelarija angažuje je direktno zastupanje u poslovnim procesima. Tu spada zastupanje privrednih društava pred carinskim, poreskim, prekršajnim i drugim državnim organima, zastupanje klijenta u procesima javnih nabavki, zastupanje pred komisijama kao i u sporovima.

Poslednji aspekt je uvek pravno savetovanje. Ukoliko ste se našli u situaciji koja vam nije najjasnija, svima ide u korist rad u skladu sa zakonskim propisima, kako bi se izbegle dalje komplikacije. Advokatske kancelarije su to da vam pruže pravni savet u svim potencijalnim pitanjima poput poreza, radnog prava, intelektualnog vlasništva itd.

Pronađite pravnog zastupnika na vreme

Bilo da ste mala ili velika firma, nemojte sumnjati u korist pravnog zastupnika. Iako male firme ne moraju nužno imati stalno angažovanog pravnog zastupnika, saradnja s pravnim stručnjakom može biti od velike koristi kako bi se osigurala pravna usklađenost, zaštita interesa i prevencija pravnih problema.

U zaključku, moramo reći da su pravni propisi složeni i raznoliki, te pravna lica imaju svoje specifične potrebe a advokati mogu osigurati da pravno lice radi u skladu sa zakonima i propisima te izbeći moguće pravne probleme i posledice. Kao poslodavac, ne očekuje se da iz dana u dan pratite promene u zakonskim okvirima, te angažujte pravnu pomoć na vreme, koja će osigurati legalnost vašeg poslovanja.

Loading

About Author

You may also like

Leave a Comment

Medijski partner kulturnim manifestacijama

Vaš Glas Je Važan, Vaše Mišljenje Je Važno. Mi Vam Možemo Pomoći Da Se Osećate Samopouzdanije, U Skladu Sa Svojom Prirodom, Van Okvira Koji Nam Se Nameću.

 
lipsandheels.com@gmail.com

@2023 – Lips&Heels. All Right Reserved. Designed and Developed by
Izrada sajta 
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00